Terroir TEKOV označuje relatívne malé vinohradnícke územie, ktoré sa začína v okresnom meste Levice a pokračuje smerom na severovýchod až po bývalé banícke mestečko Pukanec. Z geografického hľadiska je územie Terroir TEKOV tvorené Ipeľskou pahorkatinou, ktorá plynule prechádza do juhozápadných výbežkov Štiavnických vrchov. Končí tu klimaticky teplá časť Strednej Európy tvorená Panónskou nížinou a začína tu chladná časť Strednej Európy tvorená Karpatským oblúkom.

Mapa Terroir TEKOV

Mapa Terroir TEKOV

Zo západu je toto unikátne územie ohraničené riekou Hron. Zo severu a východu je pod ochranou majestátnych Štiavnických vrchov. Z juhu sem prúdi teplý vzduch z nekonečných rovín Podunajskej nížiny, ktorá je súčasťou Panónskej nížiny. Väčšina vinohradov tu zapúšťa svoje korene do tufových a andezitových sopečných vyvrenín, ktoré v dávnej minulosti stvoril mohutný stratovulkán Sitno.

Vinohradníctvo v Tekove

Vinohradníctvo a vinárstvo má na území dnes označovanom ako Terroir TEKOV dlhú históriu a tradíciu. Napriek tomu, stále ešte nie sú vína z tejto oblasti medzi milovníkmi vína tak známe, ako vína z iných oblastí Slovenska.  Hlavným dôvodom je, že počas komunizmu a následne prvé dve desaťročia po jeho páde, väčšina hrozna z tejto oblasti skončila vo veľkých vinárskych závodoch, alebo sa hrozno predávalo do iných vinohradníckych oblastí, hlavne do okolia Pezinku a Modry, kde sa z neho potom robilo víno. Samozrejme, takéto víno veľakrát nemalo označenie regiónu, z ktorého pochádzalo hrozno, a preto konzumenti mnohokrát ani nevedeli, že pili víno z hrozna, ktoré pochádzalo z okolia Levíc.

Situácia v regióne sa začala postupne meniť niekedy okolo roku 2009. Približne v tomto období  začali v Čajkove, Leviciach, Podlužanoch a Brhlovciach vznikať rodinné vinárstva, ktoré už nepredávali len hrozno alebo sudové víno, ale ktoré začali svoje vína plniť do fľiaš a predávať ich pod svojou vlastnou etiketou a tak sa hrdo hlásiť k svojmu regiónu. Dôležitým momentom pre rozvoj profesionálneho vinárstva v regióne bol vznik združenia Terroir TEKOV, v ktorom sa spojila nová generácia rodinných vinárstiev, aby spoločne propagovali svoju malú, ale unikátnu vinohradnícku oblasť na úpätí Štiavnických vrchov a priľahlej Ipeľskej pahorkatine. V súčastnosti je v združeni Terroir TEKOV jedenásť rodinných vinárstiev, ktoré svoje vína fľašujú a predávajú pod svojou vlastnou etiektou.

Prečo označenie Terroir TEKOV a nie Tekovský a Pukanecký vinohradnícky rajón?

Vinári združeni  v Terroir TEKOV sú presvedčení, že vinohradnický rajón by mal označovať územie, ktoré z pohľadu vinohradníka a vinára má:

1. Rovnaké geologické podložie
2. Rovnaké klimatické podmienky
3. Spoločnú vinársku a vinohradnícku tradíciu
4. Medziľudské a sociálne vzťahy, ktoré vznikli na základe prirodzenej kultúrnej identity obyvateľov žijúcich na geograficky ucelenom a relatívne jasne ohraničenom území.

Územie na severovýchod od Levíc smerom na Pukanec, v ktorom sa nachádza trinásť vinohradníckych obcí: severná časť okresného mesta Levíce, Podlužany, Rybník, Čajkov, Nová Dedina, Devičany, Drženice, Pukanec, Jabloňovce, Bátovce, Žemberovce, Brhlovce a Krškany spĺňa podľa vinárov v združení v Terroir TEKOV všetky horeuvedené podmienky na spoločný rajón.

Bohužiaľ podľa súčastnej legislatívy je toto unikátne a kompaktné vinohradnícke územie nelogicky rozdelené na dva samostatné vinohradnícke rajóny, na Tekovský a Pukanecký. V každodennom živote však vinári a vinohradníci označenie Tekovský a Pukanecký vinohradnícke rajón nepoužívajú a ani milovníci vína sa podľa týchto dvoch súčasných rajónov pri výbere vína dnes neorientujú.

Súčasné legislatívne rozdelenie na Tekovský a Pukanecký vinohradnícke rajón, ktoré už nereflektuje potreby vinárov v regióne, však vinári združení v Terroir TEKOV nevnímajú ako negatívne dedičstvo minulosti. Vnímajú to skôr ako prirodzený historický vývoj – medzikrok, ktorý mal svoje opodstatnenie v 20. storočí. Nová generácia vinárov však dnes kladie väčší dôraz na pôvod hrozna a používaním označenia Terroir TEKOV sa snažia prezentovať svoj región, svoju identitu v medzinárodnom kontexte.

Členovia združenia Terroir TEKOV

Vinári zo združenia  Terroir TEKOV sú hrdí na miesto pôvodu a na svojich predkov, rozvíjajú tradíciu vinohradníctva a vinárstva v regióne, čo je podľa nich jediná cesta ako sa vymedziť voči globalizácii a vínam bez jasného označenia pôvodu.