Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich Kora Bella Style, s.r.o,. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku bez písomného povolenia Kora Bella Style s.r.o. je zakázané.

Kora Bella Style s.r.o. ako oprávnený zástupca autorov článkov si vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos článkov označeným ©Kora Bella Style ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženiny týchto článkov v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) a d) autorského zákona.